หมู่ที่ 1 ตำบลหนองอียอ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ รหัสไปรษณีย์ 32160
044-060380
044-060380
nongyor.sanom@gmail.com