อำนาจหน้าที่ อบต.
สภาพทั่วไปของตำบล
ผู้บริหาร อบต.
สมาชิกสภา อบต.
เจ้าหน้าที่ อบต.
ผู้นำฝ่ายปกครองท้องที่
รหัสหมู่บ้านในตำบลหนองอียอ
โรงเรียนหนองอียอวิทยา
โรงเรียนบ้านอาเลา
โรงเรียนบ้านหนองอียอ
โรงเรียนบ้านโนนเซียง
อบจ.สุรินทร์
เทศบาลเมืองสุรินทร์
เทศบาลตำบลสนม
เทศบาลตำบลแคน
อบต.หนองระฆัง
อบต.นานวน
อบต.สนม
กระทรวงมหาดไทย
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงาน ก.ก.ถ.
สำนักงาน ก.ถ.
สนง.สถ.จังหวัดสุรินทร์
ไลน์ อบต.หนองอียอ
 
free web counter

 
 
;
 
กฏหมายที่ควรรู้

หมายเลขติดต่อผู้บริหาร/หัวหน้าส่วนราชการ

นายสามรถ ครองสัตย์ นายกอบต.หนองอียอ 0611793685

นายสุวัฒน์ ยิ้มดี ปลัดอบต.หนองอียอ 0898454095

นายสุเนตร ปทุมขวัญ หัวหน้าสำนักงานปลัด 0614178351

นางสาวอิษฎาพร เครือวัลย์ ผอ.กองคลัง 0854687915

นายบุญมี จำปาจีน ผอ.กองช่าง 0879659757

นายศตวุฒิ สอนดี รักษาการผอกองการศึกษา 0807319750

Email อบตหนองอียอ 6320806@dla.co.th
จัดทำโดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
โทรศัพท์ 044-060380 โทรสาร 044-060380
webmaster:pongsurin@gmail.com