อำนาจหน้าที่ อบต.
สภาพทั่วไปของตำบล
ผู้บริหาร อบต.
สมาชิกสภา อบต.
เจ้าหน้าที่ อบต.
ผู้นำฝ่ายปกครองท้องที่
รหัสหมู่บ้านในตำบลหนองอียอ
โรงเรียนหนองอียอวิทยา
โรงเรียนบ้านอาเลา
โรงเรียนบ้านหนองอียอ
โรงเรียนบ้านโนนเซียง
อบจ.สุรินทร์
เทศบาลเมืองสุรินทร์
เทศบาลตำบลสนม
เทศบาลตำบลแคน
อบต.หนองระฆัง
อบต.นานวน
อบต.สนม
กระทรวงมหาดไทย
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงาน ก.ก.ถ.
สำนักงาน ก.ถ.
สนง.สถ.จังหวัดสุรินทร์
ไลน์ อบต.หนองอียอ
 
free web counter

 
 
;
จัดทำโดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
โทรศัพท์ 044-558963-4 โทรสาร 044-558964
webmaster:somkiatsara@hotmail.com

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อวันที่ 23-05-2018