ผู้นำฝ่ายปกครองท้องที่ ต.หนองอียอ
       
       
       
 
 
นายบุญจบ จันทร์ล้ำ
กำนันตำบลหนองอียอ

นายกัณหา แก้วใส
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2
นายทองมา แม่นหมาย
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3
นายบัวพา หาญดี
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4
นายทัน เอนกดี
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5
 
นางสาวรุณ เต็งล้ำ
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6
นายสุธี หาญมานพ
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7
นายจีระศักดิ์ ดวงดี
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8
นายกิตติคุณ คงมั่น
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9
นายนิธิ จันทร์ล้ำ
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10
นายสมพร สำคัญยิ่ง
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 11